Първата Европейска седмица за МСППървата Европейска седмица за МСП (6-14 май 2009г.) ще бъде обединяващ „чадър" за поредица от събития, организирани както в Брюксел и Прага, така и най-вече на локално ниво на обединена кампания с цел промоция на предприемаческия дух и европейските и национални инициативи, дейности и политики в подкрепа на МСП. Главните цели на седмицата са: 
- промоция и информиране за дейността на ЕС и националните правителства за политиките в подкрепа на малкия бизнес; 
- подобряване имиджа на ЕС пред предприемачите; 
- промоция на предприемаческия дух и предприемаческа култура в Европа;
Целевите групи са както млади действащи и потенциални предприемачи, така и политиците, ангажирани в тази област в подкрепа на реформите, провеждани от тях в съответните страни в обучението по предприемачество, трансфера на бизнес и третирането при банкрут.
Събитието, откриващо седмицата ще бъде конференция, стартираща на 6 май в Брюксел, и ще представлява най-значителното мероприятие на настоящата Европейска комисия в подкрепа на предприемачеството и политиките към МСП. Събитието, закриващо седмицата, ще бъде проведено в Прага на 14 май, където ще бъдат връчени и наградите за най-добро европейско предприятие (European Enterprise Awards). 
Останалите събития се планира да бъдат организирани и да протекат на национално ниво в страните-членки на ЕС, като препоръката е те да бъдат организирани именно в същия период: 6-14 май 2009, като се използват общо европейско лого и промоционални материали. Седмицата се организира в европейската година на „Творчество и иновации". 
Като основни участници и организатори в страните-членки на ЕС на национално и местно ниво се планира да бъдат участниците в създадената мрежа за подкрепа на предприятията в Европа (Enterprise Europe Network). В България мрежата е представена от консорциум с координатор Фондация "Приложни изследвания и комуникации", БСК, БТПП, ГИС-Трансфер център и 8 регионални звена на БТПП (Иновационни и Европейски Инфо-центрове).
По време на Европейската седмица на МСП в Брюксел ще бъде организирана изложба (SME Experience Exhibition), разположена в 10 помещения и показваща нагледно по етапи - разработването на бизнес идеята, създаването на фирма и нейното развитие. В пет от помещенията ще бъде показани положителните аспекти, а в останалите пет - трудностите и предизвикателствата пред предприемачите в процеса на създаване и управление на МСП. Мероприятието има за цел да демонстрира по достъпен и популярен начин най-характерните етапи при създаването и развитието на предприятието. На кандидатите се предлага възможност да ползват по заявка след приключване на Европейската седмица оборудването на изложбата с безплатен превоз до съответната страна на кандидата, като страната домакин поема разходите за наемане на помещения, охрана и др. На тези, които няма да се възползват от реалната изложба, се предлага филм за изложбата.
От 24 ноември 2008 функционира специална интернет страница на събитието, на която се публикува информация за подготовката и мероприятията, организирани във всяка една от страните. Не е предвиден отделен бюджет, а ще се използват средства, предоставени за създаване и функциониране на Enterprise Europe Network. От страна на ЕК ще бъдат предоставени: лого на мероприятието, постери, брошури, ръководство за организатори на събития и други промоционални информационни материали. Организаторите на събития, проведени и по друго време през 2009 година, също могат да ползват тези материали, независимо, че периода на провеждането им не съвпада с Европейската седмица.


За повече информация вижте сайта на Европейската седмица за МСП ТУК
или пишете на адрес:
e.komatichev@mee.government.bg


Източник: Дирекция “Политика по отношение на предприятията” МИЕ

 


{START_COUNTER}